{{stentor.needs-javascript}}

Stålbandare för plomblös förslutning

Vi har ett brett utbud av bandspännare och bandningsverktyg för stålband. ASM har delat upp utbudet i stålbandare med plombförslutning och stålbandare för plomblös förslutning via snittförslutning.

Ett stålbandningsverktyg utan plombförslutning spänner, (snitt)försluter och klipper bandet - på ett snabbt och enkelt sätt.

ASM har manuella och tryckluftsdrivna (pneumatiska) bandningsverktyg för stålband. Dessa handbandningsverktyg kan användas för samma typ av applikationer, skillnaden ligger huvudsakligen i produktiviteten. Pneumatisk bandning är mindre ansträngande för användaren och man kan uppnå en högre produktivitet jämfört med manuell bandning. Dessutom resulterar pneumatiskt bandspänning i ett mer jämnt bandspänningsresultat.

Obs. Bandningsverktyg för stålband är konstruerat endast för stålband och kan alltså inte användas för plastbandning.

Stålbandare ST-IMA

Stålbandare ST-IMA

Användarvänligt och kraftigt bandningsverktyg för manuell spänning och plomblös förslutning av alla typer av stålband med 0.45–0,70 mm tjocklek.

Se produktdetaljer
Stålbandare ST-IMA HT

Stålbandare ST-IMA HT

Manuellt bandningsverktyg för plomblös förslutning av 13–19 mm stålband.

Se produktdetaljer
Stålbandare STM 60

Stålbandare STM 60

Underhållsvänligt och ergonomiskt manuellt bandningsverktyg med snittförslutning. För bandtjocklekar 0,38–0,63 mm.

Se produktdetaljer
Stålbandare STM 61

Stålbandare STM 61

Manuellt bandningsverktyg med snittförslutning. För 19 mm stålband med 0,38–0,63 mm tjocklek.

Se produktdetaljer
Stålbandare ST ECO

Stålbandare ST ECO

Lätt och kompakt manuellt stålbandningsverktyg utan plombförslutning. För 13–19 stålband, bandtjocklek 0,45–0,6.

Passar för platta eller runda gods.

Se produktdetaljer
Stålbandare ST-IMA DP

Stålbandare ST-IMA DP

Användarvänligt och kraftigt pneumatiskt bandningsverktyg för13–19 mm stålband utan plombförslutning. Pneumatisk spänning, manuell förslutning. Avsedd för gods med platta ytor.

Se produktdetaljer
Stålbandare ST-INCA STD

Stålbandare ST-INCA STD

Kompakt pneumatiskt bandningsverktyg för plomblös förslutning av 13–19 mm stålband. Passar för lätta till medeltunga applikationer.

För tyngre applikationer finns varianten HT (se nedan).

Se produktdetaljer
Stålbandare ST-INCA HT

Stålbandare ST-INCA HT

Kompakt pneumatiskt bandningsverktyg för plomblös förslutning av 13–19 mm stålband. Passar för medeltunga till tunga applikationer.
För lättare applikationer har vi den ST-INCA STD, se ovan.

Se produktdetaljer