{{stentor.needs-javascript}}

Plomber och spännen

Plomber och spännen används för förslutning av olika typer av band. Spännen för plast- och VG-band, plomber för plastband och stålband.

Spännen finns i plast och metall och används för manuell bandning. Plastspännen är främst avsedda för mindre tunga laster.
Försegling av band med spänne ger en mindre stark förslutning jämfört med försegling av band med plomber. Emellertid är en fördel med manuell bandning och användning av spännen att inga verktyg behövs. Plomber förseglas runt stålbandet med hjälp av ett plomberingsverktyg eller en plomberingstång.

Vid tyngre bandning och bandning med stålband används plomber. Plomber finns för olika bandbredder och bandtyper. Vi skiljer mellan släta eller räfflade plomber för plast- och VG-band (s.k. öppna plomber) och stängda "push"-plomber för stålband.