{{stentor.needs-javascript}}
Silikonfri svetsspray 400 ml

Silikonfri svetsspray 400 ml

Maston Svetsspray förhindrar effektivt att svetsloppor fastnar på arbetsobjekt och munstycke. Den förhindrar också att svetsmunstycket täpps igen. Detta sparar tid och pengar eftersom ytan kan börja bearbetas tidigare då lopporna lätt lossnar.

Försäljningsparti: 6 st.
Innehåll: 400 ml (6 x 400 ml)
Drivgas: Propan/Butan

Spraya på objektet som skall behandlas före svetsning. Upprepa behandlingen tillräckligt ofta under arbetets gång. Spraya inte i öppen eld eller på objekt med en temperatur på över +450°C. Använd Maston TECmix GreaseOff för att rengöra arbetsobjekt.

Obs. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Undvik inandning av ånga/dimma. Sörj för god ventilation.

Jämför produkter

Artikelnamn Innehåll (ml) Artikelnummer
Svetsspray, silikonfri
Silikonfri svetsspray 400 ml
400 573002