{{stentor.needs-javascript}}

Bandning med stålband eller plastband

16 februari 2018, 12:11

 

Bandning med plastband eller stålband är en mycket effektiv metod för buntning, pallbandning och fixering av olika varor och gods.

Bandning (eller 'strapping'  som det också kallas) har ett mycket brett användningsområde och används till exempel för att bunta tidningar och att försluta wellådor, men också för förankring av stålrör och annat tungt eller otympligt gods. Beroende på applikation väljer man vilket förpackningsband som lämpar sig bäst. 


Det finns olika typer av packband som används inom bandning. Vi urskiljer de följande typer av emballageband: plastband PP och PET, VG-band och stålband. 

PP-band lämpar sig för lätta till medeltunga applikationer och är det mest använda (och billigaste) förpackningsbandet.  PP kan med fördel användas för maskinell bandning i en bandningsmaskin men passar även för manuell bandning.  
VG-band är ett starkt men också mjukt band som används för manuell bandning. 

PET-band tar en allt större marknadsandel och dess styrka är numera så hög att dagens PET ofta kan ersätta stålband. Speciellt lämpligt vid bandning av tyngre gods där stora krav på hållfasthet ställs. Stålband är ett mycket starkt band som har hög draghållfasthet och låg töjning.  

Tvivlar du på vilken typ av förpackningsband du ska välja? Mejla eller ring så hjälper vi dig!


I tillägg till stålband och plastband i olika typer och bandbredder har vi också ett brett utbud av bandningsmaskiner för maskinell bandning och bandspännare för manuell hantering. Vårt sortiment av bandningsmaskiner omfattar allt från enklare handbandningsverktyg för stålband eller plastband till helautomatiska bandmaskiner.

Bandning med stålband eller plastband? Maskinellt eller manuellt? Vi på ASM bistår gärna med professionell rådgivning om vilket band och vilken bandningsmaskin som lämpar sig bäst för just din applikation!

  

Bandning med plastband
Bandning och buntning med plastband


Bandning med plastbandVårt sortiment av stålband och plastband
Bandning med stålband eller plastband?
Vi hjälper dig hitta rätt typ av förpackningsband!