{{stentor.needs-javascript}}

Nanofilm

2 november 2018, 10:30

Nanofilm är utvecklad för att möta det ständiga behovet av att sänka förpackningskostnader och för att garantera en säker transportering (se även EUMOS) samt att i så hög grad som möjligt värna om miljön.


Undersökningar har visat att upp till 4 % av transporterat gods skadas under transport. Transportskador leder till ekonomiska förluster och innebär generellt höga kostnader för tillverkare och leverantörer.

Ett lämpligt förpackningssystem i kombination med rätt förpackningsmaterial kan förebygga många problem.

Om en förpackning inte är tillräckligt tålig eller stark nog för att klara den krävda belastningen kan transportskador uppstå och till följd av det även ett skadat rykte för företaget. Å andra sidan behöver förpackningen inte heller vara bättre (läs dyrare) än nödvändigt. Detta leder till ekonomiska förluster och är inte heller hållbart.

Vi undersöker gärna tillsammans med dig om ni har förpackat på rätt sätt, för att se om:

 • Er förpackning överensstämmer med europeiska bestämmelser.
 • Ni kan spara in på er förpackning med ett bättre förpackningsresultat.
 • Vi tittar också på exempelvis staplingsmönstret i relation till bästa pallstabilisering.
 • Ibland inte heller oväsentligt - mellanläggsark (till exempel Contigrip anti-slip papper). 

Dra nytta av din sträckfilmsmaskins maximala prestanda med vår nano-sträckfilm för bästa förpackningsresultat och maximal lastsäkerhet.


Sträckfilm Nano ASM Eco 33
Med den senaste Eco 33 erbjuder ASM det bästa valet inom sträckfilm med hög sträckningsgrad för maximal pallstabilisering och lastsäkerhet.

Nanofilm är en tunnare sträckfilm med samma och ofta till och med bättre egenskaper än traditionell sträckfilm.

Den senaste innovationen inom området maskinsträckfilm är nanofilm. Termen "nano" avser de många lager som filmen är uppbyggd av. I detta fall med vår ASM Eco 33 till och med 33 lager!

Grundprincipen med denna sträckfilm är den förstärkta effekten av många lager, vilken också används i flertalet övriga produkter inom industrin (till exempel plywood), i motsats till ett homogent material. Dessutom ger en flerlagsfilm möjligheten att kombinera olika, ibland motstridande, egenskaper i en och samma film.

Nano ASM Eco 33 kan med en tunnare kvalitet fortfarande klara en hög försträckningsgrad i sträckfilmsmaskinen - i kombination med en hög styrka mot punktering och dessutom en god "holding force" (motstånd mot permanent deformation).

Detta resulterar i en transportsäker, stabil last, mot den lägsta förpackningskostnaden och den lägsta förbrukningen av sträckfilm.

 1. Stabil och säker pallastning - nanofilm är stark och robust (hög motståndskraft mot punktering och hög sträckningsgrad) och samtidigt mjuk (följer formen av produkterna på pallen).
 2. Kostnadsbesparing per förpackad pall upp till 70 %.
 3. Miljöbesparande (mindre plast i miljön och lägre CO2-avtryck tack vare lägre filmvikt per pall).

 

Våra sträckfilmsmaskiner med Multi Level Control-funktion garanterar maximal pallstabilitet.

Vårt mål är ditt mål: Den bästa laststabiliteten till den lägsta kostnaden.

En ny (hel)automatisk sträckfilmsmaskin är en investering som inte bör underskattas.

 • Ditt val har ofta direkt påverkan på er produktionskapacitet, logistisk flexibilitet och produkternas utseende när de når kunden
 • Därtill måste du i allt högre grad ta hänsyn till de striktare europeiska direktiven angående transportsäkerhet och miljömässiga aspekter (CO2-avtryck).
 • ASM erbjuder den senaste teknologin inom sträckfilmsmaskiner och nanofilm för att möta dessa krav och önskemål.


Som återförsäljare av Robopac sträckfilmsmaskiner erbjuder ASM "Cube"-teknologin som är mycket lämplig för att uppnå EUMOS-standard.

 

EUMOS lagstiftning tvingar tillverkare, återförsäljare, transportörer och deras kunder att hålla sig uppdaterade om säker transport av gods. Lagstiftningen ställer höga krav på vilka krafter lasten måste kunna hantera och överträdelser ges höga böter. Det primära målet är högre säkerhet på vägarna.

Ett optimalt nyttjande av vår nanofilms egenskaper kräver en noggrann inventering av lasten som ska förpackas och en lämplig sträckfilmsmaskin som är korrekt justerad.

Våra specialister hjälper dig gärna med detta. De har en genuin kunskap om maskiner och mycket erfarenhet av att förpacka de mest varierande lastenheterna.


Låt oss övertyga dig med ett jämförelsetest med din nuvarande sträckfilm. I många fall visar det sig att en investering i en ny förpackningsmaskin med hög försträckning mycket snabbt tjänas in tack vare besparingar på sträckfilm!

Nanofilm i lager
Vi har vår nanofilm ASM Eco 33 i sortimentet av sträckfilm:

ASM Eco 33

 • Denna film är endast 12 µm tjock och är uppbyggd av 33 lager.


Vänligen klicka för mer detaljer.
Nanofilm

Följ de europeiska riktlinjerna för säker transport av gods


Lastsäkerhet & pallstabilisering
Hur väljer du för rätt pallstabilisering?
Pallstabilisering med multi level control

Touch screen på våra sträckfilmsmaskiner för maximal stabilitet med minimal filmanvändning
Helautomatisk sträckfilmsmaskin med multi level control

Denna helautomatiska sträckfilmsmaskin med "Cube"-teknologi och multi level control fungerar utmärkt med nanofilm

 

 • Testa gods

För högsta säkerhet i enlighet med europeisk reglering för lastsäkerhet erbjuder ASM möjligheten att testa ditt specifika gods mot EUMOS-standard.

I ett testlabb med de senaste sträckfilmsmaskinerna och modern mätutrustning blir ditt specifika pallgods optimalt inplastat och stabiliteten testas mot EUMOS-standard. Du får en komplett testrapport där maskinens inställningar, sträckfilm och pallgods är specificerade med tydliga insikter i förpackningskostnader.


Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss. Vi går gärna igenom de tekniska aspekterna av denna nano-sträckfilm.
Vårt sortiment av nanofilm och övrig sträckfilm