{{stentor.needs-javascript}}

Paketering för minskad miljöpåverkan

17 april 2020, 07:59

En bra förpackning skyddar dina produkter; en utmärkt förpackning skyddar både dina produkter och miljön. På ASM hjälper vi ditt företag med moderna och hållbara förpackningslösningar.

Förpackningsindustrin står inför utmaningar med att minska miljöpåverkan av förpackningsmaterial, maskiner och system. I takt med att medvetenheten hos konsumenter och samhället i stort ökar, växer sig trenden mot hållbara förpackningslösningar allt starkare.

Många företag har visat sig ha stora miljöavtryck. Därför ser allt fler över sina möjligheter att optimera förpackningsmaterial på ett sätt som är gynnsamt både för omgivningen och för plånboken.

På ASM håller vi oss à jour med den senaste utvecklingen på marknaden och arbetar ständigt med att ta fram hållbara lösningar. Vi är lyhörda för kunders önskemål och bidrar gärna med alternativ som stärker det interna miljöarbetet.

Vad gäller hållbarhet inom förpackningsmaterial är materialåtgång och återvinningsbart material viktiga faktorer. Nedan går vi igenom hur vi arbetar med att minska miljöpåverkan för några av våra populäraste produktkategorier.

Plast

Plast hamnar ofta i fokus i diskussioner i ett miljösammanhang. När vi talar om plast är det viktigt att komma ihåg att det handlar om en stor grupp av olika material.

Begreppet innefattar material som har väldigt varierande egenskaper. Det finns många typer av plaster som på skilda sätt är av nytta för förpackningsindustrin.

Vissa av egenskaperna är unika och att byta ut plasten är därför inget realistiskt alternativ. Det handlar istället om att minimera och utesluta den miljömässiga påverkan av plasterna. Det finns plast som kommer från andra källor än olja och som kan brytas ner i naturen. 

Bioplast

Plast som är tillverkad av förnyelsebara råvaror såsom stärkelse kallas för bioplast.

Bioplast kan delas in i två underkategorier - biologiskt nedbrytbar och icke-biologiskt nedbrytbar.

Vi arbetar bland annat med filmer som innehåller 51% bioplast. Denna plast minskar sitt klimatavtryck med närmare 90 procent jämfört med traditionell plastfilm då den konsumerar koldioxid medan den växer. Vi arbetar också med film och huvar som innehåller återvunnen plast.

Biosträckfilm har samma utseende och samma egenskaper som vanlig sträckfilm och kan återvinnas tillsammans med vanlig film.

PET-band

Alla våra PET-band tillverkas av återvunna PET-flaskor.

Materialåtgång

Ett sätt att minska miljöpåverkan är att reducera materialåtgången. Användningen av material kan optimeras på olika sätt:

  • Vi arbetar ständigt med optimering av filmtjocklekar. Dagens plastutveckling går snabbt och allt tunnare plaster klarar applikationer där det förr krävdes tjocka plaster.
  • Vi ser över hur du kan maximera dina maskiners prestanda för att använda så liten mängd material som möjligt samtidigt som du får en stark och stabil förpackning. 


Nanofilm

Nanofilm är det senaste tillskottet i vårt utbud av maskinsträckfilm. Det är en tunnare sträckfilm med samma, och i många fall till och med bättre egenskaper, än traditionell film. Några av fördelarna:

  • Stabil och säker förpackning - nanofilm är stark samtidigt som den är mjuk och lätthanterlig.
  • Kostnadsbesparingar per förpackad pall kan uppgå till 70 procent.
  • Miljövänlig - lägre filmvikt per pall ger ett lägre CO2-avtryck.

På ASM erbjuder vi denna innovativa sträckfilm i 12 och 15 µm.

Vill du veta mer?

Vi hjälper er gärna med att ställa om till, eller optimera för, mer miljövänliga alternativ och att effektivisera er användning av förpackningsmaterial. Vi har lång erfarenhet av att förpacka de mest varierade typerna av gods. Tillsammans kan vi minska förpackningsindustrins negativa påverkan på miljön. 

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig hitta rätt lösning för era behov.

 


ASM tillhandahåller hållbara förpackningslösningar

Vi erbjuder biofilm, nanofilm och återvunnen plast
Vårt sortiment av sträckfilm


Vårt sortiment av emballageband
Ute efter hållbara förpackningslösningar?
Vi hjälper dig hitta
rätt produkter för ditt
 specifika ändamål!