{{stentor.needs-javascript}}

Stålband

19 februari 2018, 10:43

 

Stålband är ett nästan oumbärligt material för pallbandning, godsfixering och buntning av tungt gods.
 

Stålbandning är sedan länge en mycket använd och beprövad metod för säkring av gods. Stålbandets låga töjning och höga draghållfasthet möjliggör en mycket stark förslutning. Bandning med stålband är avsett för tunga gods eller för last med skarpa kanter. För medeltung till lätt bandning har vi andra typer av packband såsom PET-band, VG-band och PP-band.   


Stålband har mycket hög draghållfasthet och brotthållfasthet, stort motstånd mot vassa kanter och har dessutom en mycket högre värmebeständighet än plastband.

När lastens storlek minskar efter bandningen är stålband ett mindre lämpligt val. På grund av dess låga töjning förlorar detta band mycket av den ursprungliga bandspänningen, medan en krympande last kräver band som drar ihop sig  VG -band plastband t.ex. behåller sitt grepp runt avsvalnande eller krympande last och är därför ett mer lämpligt val vid bandning av last som krymper när den bandas. Vid bandning av varma produkter eller när hög draghållfasthet är nödvändig är band av stål däremot det perfekta valet.
Stålband

Vi hjälper dig hitta den typ av band som passar bäst för just ditt ändamål! 

ASM säljer band av stål i två kvaliteter: Dynaflex standardband & Megadyn för tyngre applikationer.

Stålband är svartlackerat eller blåanlöpt och kan fås som enkelspolat, bredspolat (oscillerat) eller som uppspolade i jumborullar

De bredspolade rullarna innehåller mer band per rulle än de enkelspolade rullarna. En rulle enkelspolat band av stål väger i regel ungefär 25 kg. De bredspolade rullarna väger ungefär dubbelt så mycket, dvs. cirka 45–50 kg/rulle.

Band av stål försluts med plomb eller snittförslutning. Här på ASM hittar du ett brett utbud av band i olika typer och kvaliteter, men också tillbehör som plomber och avrullare samt bandningsverktyg för stålband. Bandningsverktyg med plombförslutning lämpar sig bäst för bandning av runda produkter eller gods med liten yta medan bandningsverktyg för snittförslutning kräver inga plomber och är idealiska för bandning av platta paket.


Trots att stålbandning fortfarande är överlägset när det ställs höga krav på styrkan, har dagens plastband PET så hög styrka att PET-band allt oftare kan vara ett alternativ. Det finns dock användningsområden där det är omöjligt att ersätta med plastband. Vänligen kontakta oss om du tvivlar på vilken typ av band passar bäst för just din applikation. 

 

Stålband

Stålband


Vårt sortiment av stålband och plastband
Bandning med stål- eller plastband?
Vi hjälper dig hitta rätt typ av förpackningsband!