{{stentor.needs-javascript}}

Serviceavtal

Varför förebyggande underhåll? 


Störningar och driftstopp i produktionen kostar svenska företag ca 50-60 miljarder/år. Dessa kostnader kan reduceras genom att företagen, stora som små, arbetar med förebyggande underhållsservice.

Precis som vi människor behöver även maskiner genomgå regelbundna "hälsokontroller". Detta för att man i tid ska kunna upptäcka eventuellt slitage och skador, vilket minskar risken för dyra reparationer och övriga omkostnader som uppstår vid eventuella maskinproblem.

Förmåner som avtalskund

Som avtalskund får du del av följande förmåner:

  • Reducerade priser på reparationer som utförs i samband med förebyggande underhållsservice.
  • Tillgång till fri akutsupport.
  • Regelbunden underhållsservice.
  • ASM tar kontakt med kunden och kommer överens om tid för servicebesök.

Är du intresserad eller har du frågor angående serviceavtal, vänligen kontakta Jakob på 040 655 70 19 eller service@asm.eu.


Reducera underhållskostnader?
Teckna serviceavtal med ASM!

Serviceavtal