{{stentor.needs-javascript}}

Underhåll & reparation

Förebyggande underhåll

Våra förpackningsmaskiner är konstruerade för att minimera behovet av underhåll. Beroende på användningen sätter vi tillsammans med kunden upp ett underhållsschema. Vid förebyggande underhåll kan fel upptäckas innan de hinner orsaka skador vilket minskar stilleståndstiden. Eftersom det planerade underhållet ofta kan kombineras med andra aktiviteter är framkörningsavgiften lägre. Dessutom kan vi se till att allt material som behövs står till förfogande när underhållet ska utföras.

Det finns också möjlighet att teckna serviceavtal med oss. Ring eller maila oss för mer information!

 

Reparation av maskiner och verktyg

Självklart önskar man få hjälp vid driftstörningar så fort som möjligt. I tillägg till det professionella serviceteamet som jobbar i verkstaden har vi också fälttekniker som erbjuder reparationer och service av maskiner ute i fält. Det innebär inte bara att framkörningstiderna i regel är mycket kortare, utan också att du alltid kommer att få hjälp av en och samma tekniker som har koll på din specifika situation och är mycket väl bekant med din maskin.

 Vi sköter både förebyggande och avhjälpande underhåll!