{{stentor.needs-javascript}}

Disclaimer

Allmän

Denna webbplats innehåller information om ASMs produkter och tjänster.

ASM förebehåller sig rätten att ändra innehållet på denna webbplats utan att på förhand informera om detta.

Ansvarsbegränsning

ASM arbetar kontinuerligt med webbplatsen och strävar efter att alltid ha en felfri, komplett och uppdaterad webbplats. Trots att vår webbplats sköts med största möjliga noggrannhet kan ej uppdaterad information eller skrivfel uppstå. ASM påtager sig inget ansvar för innehållets riktighet, aktualitet och fullständighet.

Denna webbplats innehåller hänvisningar till webbplatser som tillhör tredje part. ASM ansvarar inte för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll på webbplatser som tillhör tredje part eller för andra webbplatsers integritetspolicy.

Användarna av dessa webbplatser får inga rättigheter till dessa eller till information och data som återges där. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. Vi har inte någon ansvarsskyldighet för dokumentets innehåll.

Upphovsrätt

Information på ASM webbplats, inklusive men ej begränsad till formgivningar, texter, logotyper och bilder, skyddas av upphovsrättslagen.
Kopiering av information eller data, i synnerhet användning av texter och bilder, kräver skriftligt godkännande från ASM.