{{stentor.needs-javascript}}

Privacy Policy

GDPR (General Data Protecion Regulation)
Behandling av personuppgifter - kunder

 

Syftet
Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. När du lämnar ifrån dig dina personuppgifter till oss, ska du kunna känna dig trygg och därför har vi upprättat denna policy.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, som vår kund. Vårt mål är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet.

Vilka personuppgifter vi behandlar
• Företag
• Namn
• Telefonnummer till företaget
• Adress till företaget
• Titel
• E-postadress


Bilder
Bilder på våra kunder finns inte på företaget eller i våra register.


 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

I samband med kundregistrering, offertskrivning samt orderläggning.

Behandling av personuppgifter
Våra rutiner och arbetssätt är med utgångspunkt att endast våra medarbetare inom organisationen, som behöver personuppgifterna, ska ha tillgång till dessa.

Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part. Om detta skulle vara nödvändigt för arbetets gång, görs detta endast i samråd med berörd person.

Vi rensar kontinuerligt i våra kundregister, tar bort kontaktpersoner och till denna kontaktinformation som ej längre anses nödvändig för samarbetet.

Vi ASM Packaging Systems AB är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras.


För frågor:

Telefon:              040 655 70 18
E-post: info@contimeta.com