{{stentor.needs-javascript}}

Serviceavtal

Varför förebyggande underhåll? 

Det viktigaste målet med förebyggande underhåll är att minska underhållskostnaderna. Förebyggande underhåll gör att onödiga produktionsstopp undviks och att man alltid ligger steget före.

Kostnaderna kan budgeteras, stilleståndstiden minimeras och säkerheten ökas. Eftersom eventuella fel och slitage upptäckas innan de hinner orsaka skador, minskas risken för oplanerade dyra reparationer och omkostnader.

Ett serviceavtal med ASM innebär många fördelar: en minskad risk för störningar och oplanerade driftstopp, lägre underhållskostnader, ökad säkerhet och snabb support.
Maskinen servas regelbunden av våra kunniga servicetekniker vilket ökar livslängden på maskinen och maskindelarna.

 

Om du tecknar ett serviceavtal med oss på ASM får du:

  • Snabb och effektiv hjälp
  • Regelbundet förebyggande underhåll
  • Tillgång till reservdelarna
  • Rabatt på reparationer som utförs i samband med förebyggande underhåll
  • Fri tillgång till snabb support
  • Inga överraskningar – kostnaderna kan budgeteras så du vet alltid vad det kostar

Dessutom så behöver ni inte tänka på något: när det är dags för ett servicebesök tar vi kontakt med er.

Undvik dyra reparationer och låt oss utföra förebyggande underhållsservice. Våra erfarna och välutbildade servicetekniker har hög kompetens så ni kan tryggt lämna över ansvaret i våra händer!

Är du intresserad eller har du frågor angående serviceavtal, vänligen kontakta oss på 040 655 70 30 eller service@asm.eu.

 


Reducera underhållskostnader?
Teckna serviceavtal med ASM!

Serviceavtal